My Journal – Mijn Dagboek

Buy here your English version.

This journal is designed to help you reflect on who you are. What inspires you motivates you and how you feel on a daily basis. Get to know yourself better with the ···life changing journal in 365 days···
(Could be started any day of the year) it includes all areas of your life and deepens your connection with yourself by exploring a variety of themes, from your dreams, hopes and ambitions to your memories and childhood, innermost thoughts and the relationship with yourself and others.  The journal invites you to face life´s biggest questions, with a new question every. It will help you to understand your feelings and to focus on what is important, the good in life and to take better care of yourself. This journal is uplifting and brings out the best in you every day.
Includes;
Life quotes
How to break bad habits.
Find balance in your life.
4-7-8 breathe exercise
How to achieve your goals.

Nederlandse versie hier te koop!

Dit dagboek is bedoeld om je te helpen nadenken over wie jij bent, wat jou inspireert, motiveert en hoe jij je dagelijks voelt. Leer jezelf beter kennen met het levensveranderende dagboek in 365 dagen (je kan op elke dag van het jaar starten) het omvat alle gebieden van je leven en verdiept je verbinding met jezelf door een verscheidenheid aan thema’s te onderzoeken, van je dromen, hoop en ambities tot je herinneringen en je  jeugd, je diepste gedachten en de relatie met jezelf en anderen. Het dagboek nodigt je uit om de grootste levensvragen onder ogen te zien, met elke dag een nieuwe vraag: wie ben ik? Hoe ben ik daar gekomen …? Het zal je helpen je gevoelens te begrijpen en je te concentreren op wat belangrijk is, het goede in het leven en om beter voor jezelf te zorgen. Dit dagboek is opbeurend en haalt elke dag het beste in jou naar boven. Dit is het juiste dagboek voor jou, zolang je maar probeert eerlijk te zijn tegen jezelf! Creëer ruimte om te ontspannen en jezelf te ontdekken met het levensveranderend dagboek in 365 dagen. Eris ruimte om na te denken om je gedachten op te schrijven er zijn  gelinieerde pagina’s. Het is tijd om je dromen / doelen en fantasieën te begrijpen.


Buy your copy today on Amazon. 
*English Version
https://www.amazon.com/dp/B08VC6THQP
*Dutch Version (Nederlands-Vlaams)
https://www.amazon.es/dp/B08TRZ25MR
Give Ingrid stars on Amazon and review.
Thank you!